W firmach, gdzie skutecznie realizowane są zasady „lean management” i istnieje niemal idealna organizacja pracy, wszystko zawsze jest na swoim miejscu. W praktyce zdarza się jednak, że materiał nie trafi na czas tam, gdzie jest potrzebny – mimo starannego opisania materiałów, pudeł, stanowisk roboczych, podajników itd. Prowadzi to do przerwania procesu produkcji lub błędów w jej trakcie. Za pomocą sterowania Kanban można co prawda wpłynąć na czas, w jakim materiał trafi na okeślone miejsce, nie stanowi to jednak absolutnej gwarancji bezpieczeństwa procesowego. Zastosowanie systemów AGV pozwala znacząco podnieść bezpieczeństwo produkcji, ponieważ automatyczne pojazdy bezbłędnie wykonują przypisane zadania, co gwarantuje pewny transport towarów między różnymi punktami zakładu. We wcześniejszych rozwiązaniach zapewnienie bezpieczeństwa procesowego spadało na barki pracowników, ponieważ nie istniały sposoby automatycznego sprawdzania, czy dany materiał znajduje się na właściwym miejscu we właściwym czasie. Monitorowanie procesów produkcyjnych jest jedynym sposobem zapewnienia ich całkowitego bezpieczeństwa.

Więcej informacji