Zastosowania

Dzięki dużej liczbie wyjątkowych funkcji i zalet, system komisjonowania idealnie nadaje się do optymalizacji logistyki produkcji i magazynowania oraz, jako narzędzie produkcyjne, pozwala uniknąć błędów montażowych i konieczności kosztownych poprawek.

Przegląd

Umożliwia klientowi zakup wszystkich niezbędnych narzędzi do „zarządzania wizualnego” od jednego producenta.

Rdzeń systemu one-stop-shop stanowi jednorodna platforma sprzętowo-programowa, która dzięki strukturze modułowej umożliwia realizację zarówno oddzielnych rozwiązań wyspowych, jak i całościowych platform wizualizacyjnych zintegrowanych z systemem informatycznym produkcji. Oznacza to, że różnorodne rozwiązania, np. systemy Pick to Light, tablice/systemy ANDON i aplikacje AssemblyVision mogą być dowolnie łączone i skalowane z użyciem tych samych protokołów danych i unikalnego narzędzia „DisplayManagerSuite”. Pick to Light to rozwiązanie poka-yoke oparte na technologii Pick to Light i przeznaczone do logistyki magazynowania i produkcji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Andon to system wizualizacji do „szczupłej produkcji”, którego celem jest proste i szybkie przekazywanie informacji pracownikom, umożliwiające reakcję na problemy odpowiednio do ich priorytetu. Aplikacja AssemblyVision to interaktywna, wizualna pomoc montażowa do pojedynczych stanowisk roboczych prezentująca wskazówki dotyczące pracy, listy elementów i odchylenia procesowe. Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe doradztwo i planowanie umożliwiające opracowanie we współpracy z klientem odpowiedniego rozwiązania do każdej sytuacji

Modułowe, wizualne narzędzia lean do optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zarządzania urządzeniami

Powyższa ilustracja przedstawia filozofię korporacyjną
sklep jeden przystanek do "fabryki wizualnej" jest.

Więcej informacji