KANBAN-BOARDS

Metody lean manufacturing oraz lean administration stosowane są w wielu obszarach pracy. Lean, czyli „szczupłe” metody oznaczają tworzenie wartości z uniknięciem marnotrawstwa i mają na celu optymalne wykorzystanie zasobów, zapewnienie zadowolenia klientów oraz trwałą poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dwoma ważnymi narzędziami do optymalizacji procesów produkcyjnych są TeamBoard w obszarze przyjmowania produktów oraz OrgaBoard do dystrybucji przetwarzanych zleceń.

Kanban

  • system tablic kanban wraz z akcesoriami do planowania
  • wąskie tablice kanban (tablice heijunka)
  • kieszenie na karty, kieszenie plastikowe, podajniki na dokumenty ...

Planowanie personalne

  • system Orgasicht: planowanie roczne, 5 lub 7 dni w tygodniu

Tablice Team-Board

  • TeamBoard: tablica informacyjna i do planowania z 35 przegrodami na dokumenty
  • OrgaBoard: tablica informacyjna i do planowania z 5 przegrodami na dokumenty
  • Planowanie dnia: tablica do planowania na 5 stanowisk roboczych
  • Tablica bazowa: tablica do planowania i prezentacji z białą powierzchnią ferromagnetyczną

Więcej informacji