• ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

  Szeretné tudni, mit teszünk mi a BeeWaTec cégnél az Ön adatainak bizalmas kezelése érdekében? Ezennel elmagyarázzuk Önnek valamennyi részletet. Az adatai tárolásának és használatának alapja elsődlegesen az Ön hozzájárulása. Vagy egy jogszabályi felhatalmazás. Ettől függ, hogy mit teszünk az Ön adataival. 

  1. Bevezetés az értelmezéshez

  „GDPR“ a rövidített megnevezése az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének.

  Az alábbi tájékoztatók átlátható formában szolgálják az információs kötelezettségek teljesítését azokon a területeken, amelyekben a BeeWaTec cég, mint adatkezelő személyes adatokat gyűjt, kezel vagy használ.

  Személyes adat az az adat, amely személyesen Önre vonatkoztatható, pl. név, cím, e-mail cím, felhasználói viselkedés. 

  Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke (ill. 14. cikke) szerint a BeeWaTec cég tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok gyűjtésének körülményeiről. Ez szolgálja az átláthatóságot.

  A tájékoztatásokat a továbbiakban az alábbi formákban strukturáljuk:

  • általános tájékoztatások, függetlenül attól, hogy Ön, mint érintett melyik célcsoportból származik,
  • tájékoztatások, amelyeket a BeeWaTec cég célirányosan tesz meg aszerint, hogy Ön melyik célcsoporthoz tartozik. Az alábbiakban Ön célcsoportonként találja meg a megfelelő fejezetet.

  2. Teljes vállalatcsoportra kiterjedően

  Ez az adatvédelmi irányelv a nemzetközi hálózatunkon belüli országokban érvényes. A különböző országok adott esetben némileg eltérő szempontokat követnek az adatvédelem során.

  Az egyes országokban érvényes adatvédelmi nyilatkozatokat és információkat itt találja.

  3. Általános tájékoztató minden célcsoport számára

  Az adatkezelő cégneve (a szövetségi adatvédelmi törvény korábbi elnevezésével: adatkezelő szerv)

  BeeWaTec Bt 

  A vállalat igazgatótanácsának elnöke

  Hans-Peter Walter

  Adatvédelmi tisztviselő

  adatvedelem(at)beewatec.hu 

  Az adatkezelő szerv / adatkezelő neve

  BeeWaTec Bt
  Kiskorösi út 8
  6000 Kecskemét
  info(at)beewatec.hu

  Az érintettek jogai

  A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításának érdekében felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érintettet többek között az alábbi jogok illetik meg:

  • A (további) felvilágosításhoz való jog
  • A helyesbítéshez vagy törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog
  • A hozzájárulás visszavonásához való jog. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az info(at)beewatec.hu címen.
  • Az adathordozhatósághoz való jog.

  Ezek jogi alapjait az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szabályozzák.

  Szükség esetén, a jogainak gyakorlása érdekében vegye fel a kapcsolatot a adatvedelem(at)beewatec.hu e-mail címen.

  A BeeWaTec cég illetékes felügyeleti szerve:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Telefon:+36 (1) 391-1400
  Fax:+36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih.hu
  URL http://naih.hu

  Célközönségre vonatkozó adatvédelmi információk