• POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem

  Chcą Państwo dowiedzieć się, jak BeeWaTec chroni Państwa dane poufne? Przedstawiamy tutaj Państwu wszystkie szczgóły. Podstawą do zapisywania  i wykorzystywania danych jest Państwa zgoda lub zezwolenie na podstawie przepisów prawa. Od tego zależy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

  1. Prolog

  Skrót „RODO“ oznacza Rozporzączenie o Ochronie Danych UE.

  Poniższe informacje służą zrozumieniu realizacji obowiązku poinformowania, w ajkich obszarach BeeWaTec, jako podmiot odpowiedzialny, zbiera, przetwarza lub wykorzystuje dane.

  Przez dane osobowe rozumie się wszystkie dane, które tyczą się np. Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego oraz preferencji konsumenckich uslug BeeWaTec.

  BeeWaTec jest zobowiązany informować osoby zainteresowane o warunkach i sposobie zbierania danych osobowych, zgodnie z artykułem 13 (lub art.14) RODO.

  Dane tworzone są w następujący sposób w następującej formie:

  • informacji ogólnych, niezależnie od pochodzenia grupy docelowej.
  • informacji, które BeeWaTec dzieli według grup docelowych. Każda grupa docelowa zostanie osobno opisana w poniższych akapitach.

  2. Obszar -  koncerny

  Niniejszy dokument dot. ochrony danych dotyczy krajów, w których funkcjonuje sieć firmy BeeWaTec. W ochronie danych różne kraje stosują różne założenia – nieco rozbieżne. Specyfikę polityki prywatności różnych krajów oraz bliższe informacje znajdą Państwo tutaj.

  3. Informacje ogólne dla wszystkich grup docelowych

  Nazwa firmy podmiotu odpowiedzialnego:

  BeeWaTec Sp. z o.o.

  Prezes zarządu przedsiębiorstwa

  Hans-Peter Walter

  Inspektor Ochrony Danych

  ochronadanych(at)beewatec.pl 

  Adres podmiotu odpowiedzialnego

  BeeWaTec Sp. z o.o.
  ul. Strefowa 14
  58-200 Dzierzoniow
  Tel. +48 (0) 74-661 8564, +48 (0) 74-661 8052
  sales(at)beewatec.pl 

  Prawa osoby zainteresowanej

  Dla zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem przetwarzania danych, informujemy  o następujących prawach osoby zainteresowanej, m. in.:

  • Prawo do (dalszych) informacji
  • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym przypadku proszę zwracać się pod adres sales(at)beewatec.pl.
  • Prawo do przeniesienia danych.

  Podstawę prawną stanowi artykuł 15-22 RODO. W razie potrzeby, w celu skorzystania ze swoich praw, prosimy zwrócić się pod adres: ochronadanych(at)beewatec.pl.

  Poza tym przysługuje Państwu prawo do zażalenia w Organie Nadzorczym. 

  Organ Nadzorczy odpowiedzialny za  BeeWaTec:

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  kancelaria(at)giodo.gov.pl
  https://www.giodo.gov.pl/

  Informacje o ochronie danych osobowych różnych grup docelowych