• Zastosowania

  Za pomocą ProScreen można wizualizować:

  • zakłócenia i przerwy w produkcji
  • aktualny stany linii i stacji
  • dane zadane i rzeczywiste oraz porównywanie liczby sztuk
  • listy komponentów i części
  • instrukcje montażowe i rysunki
  • grafiki (np. wskaźniki procesowe)
  • strumieniowanie wideo
  • obrazy z kamer produkcyjnych
  • plany i procesy produkcyjne

  Cele:

  • motywacja pracowników
  • zwiększenie produktywności dzięki wizualizacjom w czasie rzeczywistym
  • optymalizacja produkcji dzięki lokalizacji błędów i zakłóceń
  • wizualizacja stanów zadanych i rzeczywistych
  • redukcja czasów realizacji
  • redukcja czasów poprawek i napraw
  • optymalizacja procesów produkcyjnych oraz logistyki produkcyjnej i magazynowej

  Użycie w „krótkim zasięgu” jako:

  • tablica/system Andon
  • wskaźnik trendu zadane/rzeczywiste
  • tablica statystyczna i graficzna
  • stacja kontroli
  • tablica E-KANBAN

  Więcej informacji