• Opisy systemowe

  Stacje robocze w połączeniu z Pick to Light

  Rozwiązanie Pick to Light pozwala tworzyć półautomatyczne stanowiska pracy ręcznej. Użycie systemu Pick to Light na pojedynczych stanowiskach roboczych pozwala zoptymalizować procesy montażu oraz pakowania.

  Celem jest realizacja strategii „zero błędów” w procesach produkcyjnych i logistycznych.

  Służy temu konstrukcja indywidualnych, zgodnych z zasadami lean production i dopasowanych do pracownika, stanowisk roboczych połączonych z systemem Pick to Light. Pracownik otrzymuje instrukcje poprzez

  oprogramowanie systemu Pick to Light.

  Możliwe są indywidualne rozwiązania wyspowe lub integracja ze sterowaniem nadrzędnym (np. PLC, bazą danych, ERP, MES, PPS itd.).

  Wykonanie standardowe stacji
  roboczej obejmuje:

   • ergonomiczne stanowisko pracy ręcznej na bazie sprawdzonego systemu rurowego by G.S ACE
   • technologię Pick to Light do optymalizacji procesów
   • oprogramowanie Pick to Light do parametrowania i podłączania do systemów zewnętrznych

  Dostępne rozszerzenia:

  • system instrukcji dla pracownika jako pomoc montażowa
  • poka-yoke dla zapobiegania błędom
  • podłączanie urządzeń peryferyjnych: np. skanerów, kamer, wag, drukarek, śrubokrętów, czujników i elementów wykonawczych itd.
  • system E-KANBAN
  • duże wyświetlacze do wizualizacji procesów: ekrany LED i monitory przemysłowe
  • zdalny dostęp

  Wyspa montażowa w połączeniu z Pick to Light

  Wyspa montażowa składa się z powiązanych ze sobą pojedynczych stanowisk roboczych.

  System PickVision™; oraz cyfrowy system instrukcji dla pracownika umożliwiają wykonywanie złożonych, powiązanych wzajemnie procesów montażowych również niedoświadczonym pracownikom.

  Na pierwszym miejscu jest przy tym zasada „zero błędów” przy jednoczesnej wysokiej jakości i wydajności produkcji.

  W procesie produkcji z reguły wykorzystywane są powiązane ze sobą skanery, wkrętarki, kamery, drukarki do etykiet, systemy kontrolne, urządzenia wykonawcze itd.

  Oprogramowanie systemowe PickVision™; zarządza systemami innych producentów oraz modeluje przebieg procesu.

  Wyspa produkcyjna składa się z:

  • ergonomicznego stanowiska roboczego na bazie
   sprawdzonego systemu rurowego by G.S ACE
  • systemów Pick to Light i Put to Light
  • do optymalizacji procesów
  • oprogramowania Pick to Light do:
   - dostarczania instrukcji pracownikowi
   - podłączania do systemów zewnętrznych
   - testowania wiarygodności
   - rejestrowania danych śledzenia
   - analizy statystycznej
   - parametrowania

  Dostępne rozszerzenia:

  • poka-yoke dla zapobiegania błędom
  • system E-KANBAN
  • duże wyświetlacze do wizualizacji procesów:
  • ekrany LED i monitory przemysłowe
  • zdalny dostęp
  • Systemy pojazdów prowadzonych automatycznie oraz Spurmeise

  Komisjonowanie na liniach montażowych z systemem Pick to Light

  W tym rozwiązaniu komisjonowanie podzespołów połączone jest w systemie ze stanowiskami montażowymi. Jednocześnie obszary komisjonowania oraz stanowiska montażowe są przestrzennie oddzielone.

  Celem tego rozwiązania Pick to Light jest bezbłędne sprzężenie komisjonowania i dostaw modułów na stanowisko montażowe.

  Wózek jest prowadzony po szynie wzdłuż regału przepływowego. Zarówno zamocowany na szynie element prowadzący wózka jak i regał przepływowy wyposażone są w system PickVision™;.

  Na czas procesu prowadnica oraz wózek są wiązane w systemie danych.

  Na jednej wyspie komisjonowania może jednocześnie przetwarzać zlecenia kilku pracowników. Indywidualne komponenty mogą być komisjonowane szeregowo bądź równolegle, z potwierdzeniem indywidualnym bądź zbiorczym.

  Na zakończenie procedury komisjonowania pracownik „odłącza” wózek od stacji i przesuwa go do właściwego miejsca odbioru przy odpowiednim stanowisku na linii montażowej. Po sprawdzeniu wózka oraz podzespołów na nim i połączeniu ich z systemem wyższego rzędu uruchamiany jest odbiór modułów dla odpowiedniego procesu na linii montażowej.

  Wyspa produkcyjna składa się z:

  • regału przepływowego, wózka do komisjonowania oraz stanowiska montażowego na bazie sprawdzonego systemu rurowego by G.S ACE
  • systemu Pick to Light do optymalizacji procesów
  • oprogramowania Pick to Light do:
   - dostarczania instrukcji pracownikowi
   - parametrowania
   - podłączania do systemów zewnętrznych
   - testowania wiarygodności
   - rejestrowania danych śledzenia
   - analizy statystycznej

  Dostępne rozszerzenia:

  • poka-yoke dla zapobiegania błędom
  • system E-KANBAN
  • duże wyświetlacze do wizualizacji procesów:
  • ekrany LED i monitory przemysłowe
  • zdalny dostęp
  • Systemy pojazdów prowadzonych automatycznie oraz Spurmeise

  Wózek picking cart z systemem Pick to Light

  Wózek Pick to Light łączy w sobie wszystkie sprawdzone elementy systemu Pick to Light. Poka-yoke via Pick by Light dostępne jest jako aplikacja mobilna.

  Dzięki wózkowi Pick to Light możliwa jest jednoczesna, optymalna i niewykorzystująca papieru realizacja wielu zadań.

  Wózek do komisjonowania Pick to Light może być indywidualnie konfigurowany zgodnie z życzeniami klienta (liczba półek i pojemników).

  Każdy przedział wózka wyposażony jest we wskaźnik Pick to Light. Dane transmitowane są drogą radiową.

  Wózek zasilany jest przez szynę napięciową lub z akumulatora. Do pracy w trybie 24/7 przewidziane są rozwiązania umożliwiające ładowanie wózka podczas jazdy, w określonych punktach.

  Przedziały napełniane są odpowiednimi towarami i służą jako miejsca odkładania/pobierania w danym zleceniu.
  Potwierdzenie prawidłowości miejsca odkładania/pobierania następuje poprzez dalsze wskazania Pick to Light na regałach lub skanowanie artykułu bądź przedziału magazynowego.
  Jeśli pobrany lub zeskanowany artykuł jest częścią aktualnego zlecenia komisjonowania, zapalają się pierścienie świetlne wskaźników Pick to Light na przedziałach wózka, na które ma być odłożony lub z których ma być pobrany artykuł. Jednocześnie na wyświetlaczu wskazywana jest wymagana ilość.
  Operator potwierdza pobranie/odłożenie za pomocą przycisku potwierdzenia na wyświetlaczu Pick to Light. Gdy wszystkie miejsca na ten artykuł zostaną zajęte lub wszystkie przedziały pobierania dla tego stanowiska zostaną potwierdzone, pracownik jest kierowany do kolejnego punktu odkładania/pobierania.
  Pozwala to zrealizować kilka zleceń podczas jednego kursu po zoptymalizowanej trasie.

  Wykonanie standardowe wózka
  Pick to Light obejmuje:

  • ergonomiczny wózek na bazie sprawdzonego systemu rurowego by G.S ACE
  • technologię Pick to Light do optymalizacji procesów
  • oprogramowanie PickVision™; do parametrowania i podłączania do systemów zewnętrznych

  Dostępne rozszerzenia:

  • poka-yoke dla zapobiegania błędom
  • podłączanie urządzeń peryferyjnych, np.: dużych wyświetlaczy do wizualizacji procesów: ekranów LED i monitorów przemysłowych

  Więcej informacji