• Firma Claas

  Modernizacja systemu AVG w firmie Claas

  Wymagania techniczne i realizacja projektu

  Firma Claas, z siedzibą w Harsewinkel w Niemczech, należy do wiodących producentów maszyn rolniczych (kombajnów, ciągników oraz maszyn do zbiorów). W 2012 roku istniejąca instalacja AGV zakładu (stosowana w produkcji kabin i nośników kabin), wykonana w roku 2011, została zmodernizowana przez BeeWaTec-Systems GmbH i rozbudowana o nowy centralny system sterowania oraz sterowniki pojazdów. Na 2 torach pracuje 37 pojazdów sterowanych optycznie. Na torze 1, na ciągłej linii montażowej wytwarzane są kabiny kierowcy, które następnie osadzane są na nośnikach na torze 2.

  Wieża ładowania i wymiany akumulatorów stanowi wspólny interfejs obu systemów. To tutaj akumulatory w pojazdach obu typów są automatycznie wymieniane podczas cyklu roboczego.

  Stare sterowniki 7 pojazdów AGV do nośników kabin oraz 30 do samych kabin zostały zastąpione nowym sterowaniem PLC z inteligentną kartą I/O własnej produkcji. Kompletna technologia bezpieczeństwa AGV została dostosowana do najnowszych standardów za pomocą sterowników FlexiSoft firmy SICK. Użyty sterownik PLC to komponent standardowy, wykorzystywany również w ratrakach.

  Istniejący główny system sterowania został zastąpiony oprogramowaniem PLC Siemens (WinAC). Przy użyciu WinCC stworzono elastyczny system raportowania i wizualizacji. Oprogramowanie PLC wyróżnia się dzięki połączeniu standardowych możliwości PLC ze sprzętem PC (Windows). W rezultacie możliwe jest bezpieczne sterowanie i wizualizacja/obsługa z użyciem sprzętu (urządzenia).

  W trakcie modernizacji wydłużono również tor jazdy dla AGV do kabin, ponieważ konieczne było włączenie w proces strefy komisjonowania.

  Cechy wyróżniające

  Do zalet nowego sterowania głównego należą centralne zarządzanie czasem ruchu pojazdów oraz zoptymalizowana kontrola ruchu. Ponadto sterowanie zostało włączone do systemu kontroli jakości Claas i spełnia wszystkie wymogi stawiane sterowaniu produkcją (Q alarm, Q stop). Proces produkcji uzupełniany jest przez dodatkowe funkcje, takie jak uśpienie/wybudzenie, kontrola przerw, konfigurowalne czasy cyklów i montażu oraz możliwość aktywacji/dezaktywacji elementów procesu.

  Sterowanie główne AGV codziennie odbiera nowe plany produkcyjne z sieci zakładowej i nadzoruje towary przychodzące, aby zapewnić możliwość montażu odpowiedniego typu kabin. Komputer sterowniczy generuje również sygnał informujący operatora wózka widłowego o istniejącym zapotrzebowaniu na kabinę w procesie produkcji.

  Realizacja projektu

  Aktualizacja sterowania głównego nastąpiła podczas corocznej przerwy w pracy zakładu. 37 pojazdów zostało kolejno zmodernizowanych w ciągu 5 tygodni, gdy trwała normalna produkcja, i wprowadzonych do systemu. Aby możliwe było korzystanie z wszystkich wymaganych funkcji, konieczne okazało się zdefiniowanie na nowo komunikacji między pojazdami a komputerem sterowniczym. Największym wyzwaniem było przy tym równoległe operowanie oboma protokołami, by równocześnie mogły być wykorzystywane zmodernizowane i niezmodernizowane pojazdy. Tylko w ten sposób można było zapewnić płynne przejście na nowy system, bez przerywania procesu produkcji.